biengioihaidao.wordpress.com
TQ thách thức VN mang Công thư TT Phạm Văn Đồng ra tòa quốc tế
(Tham vọng bá quyền) – Chuyên gia TQ tiếp tục luận điệu xuyên tạc Công thư của TT Phạm Văn Đồng và thách thức Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế thì “đừng quên đính kèm” công thư n…