biengioihaidao.wordpress.com
Giàn khoan 981 là kế nghi binh, đảo hóa Gạc Ma mới uy hiếp ta thực sự?
(Tham vọng bá quyền) – Trung Quốc có lẽ không nhiều tiền nuôi giàn khoan 981 và “hạm đội” hơn 100 tàu hộ tống mãi được, chỉ e khi họ rút rồi thì đã có 1 hay 2 đảo nổi đã đắp xong.…