biengioihaidao.wordpress.com
Nỗ lực phi lý của học giả Trung Quốc, Đài Loan
Một nhóm học giả Trung Quốc và Đài Loan kêu gọi đẩy mạnh nghiên cứu bản đồ “đường lưỡi bò” mà Bắc Kinh tuyên bố ở Biển Đông. Đường lưỡi bò phi lý và tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông Ng…