bicfactory.se
Zatisfy skapar säkrare arbetsplatser
Nystartade Zatisfy AB vill skapa säkrare arbetsplatser runt om i landet och världen genom att hjälpa företag av alla storlekar med frågor som dyker upp kring CE-märkning och säkerhet för deras produkter. Zatisfy vill avdramatisera CE-märkningsprocessen och få den mer förståelig och begriplig. Från 1 oktober tar företaget plats på BIC Factory i Umeå. -