bicfactory.se
BIC-företag förenklar arbetet med service och underhåll
Service Node gör platser och maskiner smartare och förenklar allt arbete med service och underhåll. Med hjälp av smarta taggar (s.k servicenoder) som bygger på NFC och QR-teknologi, kan användare enkelt komma åt digital underhållsinformation direkt i sin smartphone. - Exempelvis kan hyresgäster läsa av servicenoden för att göra en felanmälan medan servicepersonal kan rapportera att