biccaolin.com
VEM BICCA?
Suomeksi Året är 2001. Jag går första året i dagklubben och ska fylla 3. Till den här tiden förknippar jag starkt en viss diskussion som jag och en av klubbens ledare ofta hade. Jag: “Jag tänker al…