bibliolore.org
Studia musicologica Labacensia
In 2017 Založba Univerze na Primorskem inaugurated the series Studia musicologica Labacensia (ISSN 2536-2445) with Glasbene migracije: Stičišče evropske glasbene raznolikosti/Musical migrations: Cr…