biblioklept.org
Mu Pan’s Garden of Earthly Delights (detail) — Mu Pan
Mu Pan’s Garden of Earthly Delights (detail), 2019 by Mu Pan (b. 1976)