biblespace.org
BIBLESPACE PROFETIE EVANGELIE CHRISTUS JEZUS
In mijn reeks over de Perzische geschiedenis en de Bijbel vandaag twee teksten. Eerst een passage uit 2 Samuël, een wat ouder deel van de Bijbel, geschreven voor of aan het begin van de Babylonisch…