biblespace.org
BIBLESPACE PROFETIE EVANGELIE CHRISTUS JEZUS
JERUZALEM ANNO 2015 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aard…