biblespace.org
BIBLESPACE PROFETIE EVANGELIE CHRISTUS JEZUS
De Bijbelse wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Anderen noemen de wedergeboorte, de doop met de Geest. Hoe je het ook noemt, het is een heilig gebeuren, welke mensen ervaren…