biblespace.org
BIBLESPACE PROFETIE EVANGELIE CHRISTUS JEZUS
KAN GOD LACHEN? Iemand stelde de vraag of God ook kan lachen. En inderdaad God kan lachen, met de mens die naar Hem niet wil luisteren en zijn raad niet wil opvolgen. 22 Hoelang zult gij, onverstan…