biblespace.org
BIBLESPACE PROFETIE EVANGELIE CHRISTUS JEZUS
Eerste hoofdstuk.Waarom schreef de apostel Paulus deze brief naar de christenen in Galatië?Deze brief was dringend en noodzakelijk, want er kwamen mensen tot geloof, doch er waren joden die de leer…