biblespace.org
BIBLESPACE PROFETIE EVANGELIE CHRISTUS JEZUS
Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Luc.12:32 HET KLEIN KUDDEKE Op deze wereld zijn er vele grote kerken en allerlei godsdiensten, vele…