bibizzzi.com
Att tala förbi varandra
Kommunikation är svårt. Kan tyckas vara enkelt men är det inte alls. Så lätt att vi missförstår eller talar förbi varandra. Vi utgår oftast från våra egna referensramar och kan inte alltid sätta os…