bibelogtro.wordpress.com
Video/Audio
Petra har vært en del av mitt kristenliv helt siden begynnelsen av min ungdom. De har pekt på Bibelens budskap og evangeliet om Jesus Kristus på en ekte, direkte og troverdig måte. Deres musikk har…