bibelogtro.wordpress.com
Utmelding av Den Norske Kirke
Bibelogtro anbefaler bibeltro kristne til å melde seg ut av Den Norske Kirke! For å illustrere problemet med kirkens to syn om likekjønnede ekteskap bør dere lese hvordan dette eksempelvis probl…