bibelogtro.wordpress.com
Hvordan døde apostlene og evangelistene?
Det er i grunnen lite kunnskap blant kristne idag når det gjelder hva som skjedde med apostlene og evangelistene. Den eneste apostelen hvis død er beskrevet i Bibelen er Jakob sønn av Sebedeus og S…