bibelogtro.wordpress.com
Frelsesvisshet og fred med Gud
Frykt for fortapelsen SKAL IKKE en kristen ha. Det er å gjøre Gud til en løgner. Gud har sagt at i troen på Ham, og i det frelsesverket Jesus gjorde da Han døde for ALL synd og overvant døden og st…