bibelogtro.wordpress.com
De to vitnene i endetiden
Når det gjelder de to vitner som står for «all jordens herre» som vi leser om i Johannes Åpenbaring 11, er det slett ikke utenkelig at det dreier seg om Moses og Elia som er kommet ned på jorden. …