bibelogtro.wordpress.com
Den utrolige og sanne historien om Jona
«Det er med forferdelse vi ser at lærde teologer og de som skal lede andre kristne har falt fra troen på at Bibelen er Guds sanne Ord.» Dette skriver Olav Fjærli fra nettstedet Bibelfel…