bibelogtro.wordpress.com
Er Kristi guddommelighet bibelsk?
Man kan ikke noe sted i Bibelen lese at Jesus sier de eksakte ordene ”Jeg er Gud”. Men det betyr ikke at Han ikke påstod at Han er Gud. Ta for eksempel Jesu ord i Johannes 10:30. ”Jeg og Faderen er…