biakova.com
SVANUĆE Darija Žilić
Darija Žilić je jedna od pjesnikinja koje ne pišu da bi se poigrale jezikom ili iskušale nov način razmišljanja, oblikujući pritom novu poetiku. Njezina je poezija, pa i proza, uvijek iskrena, u sm…