biakova.com
KALDEJSKA URKA Božica Zoko
Kaldejska Urka Božice Zoko poema je sastavljena od više sonetnih vijenaca pisanih u jednom dahu. Razdijeljena je u pet zaokruženih cjelina, a iz akrostihova u majstorskim sonetima (magistralima) iš…