bhoomplay.wordpress.com
น้าครับ อันนั้นใช่ Walkie Talkie หรือเปล่าครับ
“น้าครับ อันนั้นใช่ Walkie Talkie หรือเปล่าครับ” ภูมิชี้ไปที่อุปกรณ์ติดรถแท๊กซี่ที่เอาไว้ใช้พูดกับศูนย์ประสานงานฯ คุณคนขับแท๊กซี่ตอบว่า “เป็นวิทยุสื่อสารนะ แต่ไม่ได้ใช้แล้ว” “แล้วคุณน้าใส่หูฟังทำไม…