bhoomplay.wordpress.com
Make your own jellyfish in a bottle.
~ Note for Thai fans ~ เป็นโพสเก่าที่มีแฟนบล๊อกจากต่างประเทศขอมาให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ส่วนแฟนบล็อกที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องนี้เลย ฉบับภาษาไทยดูที่นี่ค่ะ The other day, while I was thinking to get…