bhaktigaane.com
Shrimad Bhagwad Geeta Shlok Chapter-3 Shlok-20 Karmanaiv Hi Sansiddhimaasthita Janakaadayah - BhaktiGaane.Com
#BHAKTIGAANE #MAHABHARATSHLOK #MAHAKAVYASHLOK #CHAPTER3SHLOK20 #GEETASHLOK #GEETAUPDESH #BHAGWATSHLOK #KRISHNAUPDESH Geeta Shlok/Lyrics Name :karmanaiv hi sansiddhimaasthita janakaadayah...