bhaktigaane.com
Shrimad Bhagwad Geeta Shlok Chapter – 2 Shlok – 49 Dooren Hyavaran Karm Buddhiyogaaddhananjay - BhaktiGaane.Com
#BHAKTIGAANE #MAHABHARATSHLOK #MAHAKAVYASHLOK #CHAPTER2SHLOK49 #GEETASHLOK #GEETAUPDESH #BHAGWATSHLOK #KRISHNAUPDESH Geeta Shlok/Lyrics Name :dooren hyavaran karm buddhiyogaaddhananjay