bhaktigaane.com
Shrimad Bhagwad Geeta Chapter-6 Sloka-6 Bandhuraatmaatmanastasy Yenaatmaivaatmana Jitah. - BhaktiGaane.Com
#BHAKTIGAANE #MAHABHARATSHLOK #MAHAKAVYASHLOK #CHAPTER2SHLOK #GEETASHLOK #GEETAUPDESH #BHAGWATSHLOK #KRISHNAUPDESH Geeta Shlok/Lyrics Name:bandhuraatmaatmanastasy yenaatmaivaatmana jitah.anaatmanastu shatrutve vartetaatmaiv