bhaeravakaala.com
Promjena započinje odlukom o promjeni
Zaključili smo da na ovom svijetu jako malo ljudi želi da se probudi, ali mnogi žele da budu budni unutar života, ili kako bi rekli “unutar sna”. Biti budan unutar sna ili života znači …