bhaeravakaala.com
U svakom trenutku sam ono što sam i htio biti
Šta ili tko smo mi? Ovo pitanje je postiglo popriličnu vječnost u svijetu promijene, zar ne? Svi ga se pitaju i svi, na neki način, tragaju za odgovorom. Jasno, odgovora još nema. Ili točnije rečen…