bhaeravakaala.com
Ideja žrtve u Radu – šta to Rad od vas traži?
Spomenuh na faceu nešto što se dešava u Radu, tj. nešto što se traži od čovjeka u Radu: “Čovjek treba da shvati da kada uđe u duhovni rad na sebi on nema nikakva prava, ništa ga se ne pita, p…