bhaeravakaala.com
Unutarnji razvoj
Naučiti vidjeti cjelinu unutar dijela i dio unutar cjeline jedan je od zadataka svakog bića koje ima tendenciju ka unutarnjem razvoju. Problem unutarnjeg razvoja je u tome što čovjek ne zna šta zna…