bhaeravakaala.com
Princip “slobodne volje da ne znate”
Imate pravo da ne znate. To je ljudska “slobodna” volja. Često puta to zaboravim. Kada pričam o slobodnoj volji govorim u granicama ljudskog poimanja “slobodne volje”. Ona s…