bhaeravakaala.com
Majstore, ZADNJA!!!!
Kad se čovjek razbudi, počne da vidi, uviđa kretnje oko sebe, kretnje sila, programa, svega onog što nazivamo karmom ili sudbinom, ili pojedinačnim bićem (dušom). Vid mu se postepeno otvara i započ…