bhaeravakaala.com
Dijagram mapa (mapa napora)
Bilo šta da želite postići u sebi ili svom životu traži jasnoću. Ovakav plan-dijagram u tome pomaže. On ne može biti napravljen bez da poznajete sebe, inače ćete se vrtjeti po površini bez dubljeg …