bhaeravakaala.com
Konflikti – biološki, psihološki, duhovni
Konflikt je sukob dva ili više dijelova unutar nas u kojem svaki dio pokušava dobiti prednost, prevagu, pobjedu ili pravo u odnosu na drugi dio koji se tome protivi. Kao i u svemu oko nas postoji n…