bhaeravakaala.com
Kreativnost i kreiranje – izražavanje Sebe
Rad na sebi je kreativan proces. Ako to nije, to morate promijeniti. Šta znači kreativan proces? Postoji li kreativnost izvan programske ili podsvjesne uvjetovanosti? Možemo li zamisliti, kreirati,…