bhaeravakaala.com
Temelji Rada – IV – laganja, fantazija, identifikacija
Prva sloboda je sloboda od utjecaja vanjskog života. Druga sloboda je sloboda od unutarnjih utjecaja. Ali, čak i vanjski život doživljavamo iznutra. Za razliku od mnogih drugih duhovnih pravaca, sa…