bhaeravakaala.com
Za one koji žele dodatni napor – 1. dio
Rad sa odlukom Donošenje odluke na dnevnoj bazi jedan je od načina pojačavanja trenja između mehaničke ili automatske prirode i svjesne prirode. Odluke koje donosimo u svakodnevnom nisu odluke koje…