bhaeravakaala.com
Nešto sasvim osobno III – Skriveno o Otvorenom; Otvoreno o Skrivenom
Mnogo puta sam se uhvatio kako mehanički, tj. pod pritiskom mehanike, nekome govorim o znanjima koje on ne može da shvati; koji su suprotni njemu; koji prevazilaze mogućnosti njegovog uma da poveže…