bhaeravakaala.com
Različitost tumačenja učenja
Kada sve ovo što sam rekao uzmemo u obzira razumijemo da je svako učenje definirano onima koji ga predaju, onima koji ga primaju, razinom utjecaja koje ono želi da ima, ciljevima učenja i ciljevima…