bhaeravakaala.com
Inat i Tvrdoglavost – Praksa
Inat je način na koji se Identitet opire određenoj situaciji, osobi, autoritetu ili čak i samom sebi, tj. nekim drugim dijelovima Identiteta. Na taj način Inat Identitetu daje osjećaj postojanosti,…