bgrabotodateli.org
Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите
Изх.№ 05-06-3/23.05.2018 г. ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИ…