bgrabotodateli.org
ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика
ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТВОРЕНО ПИСМО Относно наложителни промени в Закона за енергетика Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ “Ва…