bgrabotodateli.org
Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика
Изх. № 17-00-23/04.04.2018 г. КОПИЕ: ДО Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО ОНС Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТНОСНО: ЗИД НА ЗЕ, № 854-01-19/27…