bgrabotodateli.org
Европейските работодатели обсъждаха на форум в София предизвикателствата пред пазара на труда
„Наложителни са реформи в пазарите на труда в държавите-членки и в системите за образование, професионално образование и обучение, и стажуването, за да се създаде истинско европейско образователно …