bgrabotodateli.org
Предложение за изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
Изх. № 17-00-11/06.03.2018 г. КОПИЕ: ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-ЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИ…