bgrabotodateli.org
Писмо до министър-председателя относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Изх. № 17-00-8/23.02.2018 г. КОПИЕ: ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА УВА…