bghyn.com
De casa e solar coñecidos. Fidalguia e cultura palaciana na Galizia do último milenio.
De casa e solar coñecidos. Fidalguia e cultura palaciana na Galizia do último milenio. Por don Xulio Pardo de Neyra, 2006. Donación de la Dirección Xeral de Políticas Culturais de la Xunta de Galic…